ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ A.E.B.E.M.E.
 
 Αρχική  Εταιρία  Επικοινωνία
 
 

Ιστορική Αναδρομή

   

   Στα 70 και πλέον χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση της η «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» Α.Ε. αναπτύχθηκε με ταχύτατο ρυθμό αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τον τέλειο και συνεχώς ανανεωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και τη μεγάλη πείρα των διοικούντων στην παραγωγή και την εμπορία των προϊόντων της.

   Ακολουθώντας το πάθος και την εμπειρία του ιδρυτή η πρώτη διοίκηση κατάφερε να κατατάξει την εταιρεία ανάμεσα στις μεγαλύτερες κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες στον κόσμο και να κερδίσει μία σεβαστή θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες του κόσμου.

   Οι δραστηριότητες του ομίλου καταλαμβάνουν εγκαταστάσεις στην Αθήνα και στην Βόρεια Ελλάδα με συνολική έκταση γραφείων και βιομηχανικών χώρων 84.000 μ2. Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1992 και το 16,70% των μετοχών της διαπραγματεύεται από τότε. Το υπόλοιπο 83,3% ανήκει στους κληρονόμους του ιδρυτή. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στα 38,7 εκατ. ευρώ και το Σύνολο Ενεργητικού στα 59,9 εκατ. ευρώ.

   Σήμερα η «Μουζάκης» Α.Ε και μετά την παρατεταμένη οικονομική κρίση παραμένει μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η Μουζάκης Α.Ε. καλύπτει το 95% της Ελληνικής Αγοράς στα προϊόντα οικιακής καταναλώσεως και το 75-80% της βιομηχανικής κατανάλωσης.